مدیران شرکت

 

 

رئیس هیئت مدیره

 

آقای احسان حاجی حسن معمار

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی کباری

مدیرعامل

آقای فرهاد ذاکری

عضو هیئت مدیره

 

آقای محمود افسر

معاون عملیات

آقای امیر رشیدیان

مدیر واحد مالی

آقای حمید تقی زاده

مدیر سرمایه گذاری

 

آقای یاسر ایروانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

آقای میلاد حیدری

مدیر واحد پذیرش دفتر مرکزی

آقای ایرج حیدری

مدیر واحد پذیرش شهرستانها

 

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر واحد سوپرمارکت مالی

خانم سهیلا نقی پور

مدیر واحد معاملات برخط

آقای میثم حکمی

مدیر واحد اداری

 

آقای سید محمدسعید رضوی

مدیر واحد روابط عمومی

آقای احمد قطب الدینی

مدیر واحد بورس انرژی و آتی

--------

مدیر واحد بورس کالا