مدیران شرکت

 

آقای شاهین صالح محمدزاده

رئیس هیئت مدیره
 

آقای فرهاد ذاکری

عضو موظف هیئت مدیره

آقای علی فراهانی

عضوهیئت مدیره

آقای مهدی کباری

مدیرعامل

 

آقای حمید تقی زاده

مدیر سرمایه گذاری

آقای امیر رشیدیان

مدیر واحد مالی

آقای یاسر ایروانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

 

آقای محمود افسر

معاونت عملیات

آقای روح الله شاهسون

مدیر واحد اعتبارات

آقای میلاد حیدری

مدیر واحد پذیرش دفتر مرکزی

 

آقای ایرج حیدری

مدیر واحد پذیرش شهرستانها

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر واحد سوپرمارکت مالی

خانم سهیلا نقی پور

مدیر واحد معاملات برخط

 

آقای میثم حکمی

مدیر واحد اداری

آقای سید محمدسعید رضوی

مدیر واحد روابط عمومی

آقای علی مفیدی

سرپرست واحد معاملات کالا

 

آقای احمد قطب الدینی

سرپرست واحد بورس انرژی و آتی

آقای میثم فراهانی

مدیر مالی واحد صندوق سرمایه گذاری سپهر اول