مدیران شرکت

 

آقای شاهین صالح محمدزاده

رئیس هیئت مدیره
 

آقای فرهاد ذاکری

عضو موظف هیئت مدیره

آقای علی فراهانی

عضوهیئت مدیره

آقای مهدی کباری

مدیرعامل


آقای حمید تقی زاده

مدیر سرمایه گذاری

آقای امین کشاورز

مدیر مالی و اداری

آقای یاسر ایروانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات


آقای محمود افسر

مدیر معاملات اوراق بهادار

آقای روح الله شاهسون

مدیر واحد اعتبارات

آقای میلاد حیدری

مدیر واحد پذیرش دفتر مرکزی


آقای ایرج حیدری

مدیر واحد پذیرش شهرستانها

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر واحد سوپرمارکت مالی

خانم سهیلا نقی پور

مدیر معاملات برخط