مدیران شرکت

 

مهدی کباری

مدیر عامل
 

آقای رضاعبدل

عضو هیئت مدیره

آقای فرهادذاکری

عضو موظف هیئت مدیره

آقای حمید تقی زاده

مدیر سرمایه گذاری

آقای امین کشاورز

مدیر مالی و اداری

آقای یاسرایروانی

مدیر واحد فناوری اطلاعات

آقای محمود افسر

مدیر معاملات اوراق بهادار

آقای روح الله شاهسون

مدیر واحد اعتبارات

آقای میلاد حیدری

سرپرست واحد پذیرش دفترمرکزی

آقای ایرج حیدری

مدیر واحد پذیرش شهرستانها

خانم شهرزاد ذنوبی

مدیر واحد سوپرمارکت مالی

خانم سهیلا نقی پور

مدیر معاملات برخط