تامین مالی

 

تأمین مالى

کارگزاری بانک صادرات ایران در راستای ارتقای سطح دانش تخصصی همکاران و مشتریان اقدام به ایجاد واحدمدیریت آموزش نموده است که اهم اقدامات انجام شده تا کنون به شرح زیر می‌باشد:

فعالیت‌های واحد تامین مالی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران با دارا بودن مجوزهای مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بهادار بورس و فرابورس ایران خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

  • ارائه خدمات به منظور پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی و همچنین شرکت‌های موضوع خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
  • انجام خدمات مربوط به عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سوم بدون نیاز به پذیرش
  • انجام کلیه خدمات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی
  • انجام کلیه خدمات مربوط به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و انواع ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله صکوک
  • خدمات ارزیابی طرح‌ها
  • انجام مطالعات مالی و اقتصادی مربوط به طرح‌ها، انجام معاملات امکان سنجی و تهیه گزارش توجیهی (FS) و برنامه کسب و کار (BP)
  • انجام تحقیقات مربوط به صنایع مختلف
  • تهیه هر نوع گزارش و مستندات مالی لازم برای ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله ارزشیابی دارایی و مطالعه بازار