مشخصات مشتری (ماده 1)
مفاد قرارداد

موضوع قرارداد

ارائه خدمات معاملات برخط (online) کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران توسط عضو به مشتری


مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ به مدت نامحدود معتبر است. طرفین هر زمان بخواهند میتوانند رسما با اطلاع کتبی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.


حقوق و تعهدات عضو

1-4- عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی و در خصوص معاملات نقدی کالا علاوه بر آن شناسه سخت افزاری (توکن) را ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

2-4- عضو متعد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیر ساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.

3-4- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، عضو مسئولتی در قبال خسارت وارده نخواهد داشت.

4-4- عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتیبانی زیر ساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش های ارائه آن را در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

5-4- عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارا می باشد.

6-4- عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده ها و اطلاعات شخصی و معاملاتی مشتری را محرمانه نگه دارد.

7-4- عضو متعهد است از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را بلافاصله پس از ثبت هر تراکنش در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

8-4- در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار عضو به اطلاع مشتری رسانده می شود؛

 • اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
 • رویه دریافت سفارش ها، پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیر ساخت دسترسی بر خط بازار؛
 • رویه های مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
 • اطلاع رسانی لازم در مورد وضعیت سفارش ها، معاملات و موقعیت های تعهدی در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
 • رویه هایی برای حذف سفارش های ثبت شده در زمانی ک امکان دسترسی به زیر ساخت دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 • اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط،
 • در خصوص قطعی دسترسی به زیرساخت دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیر قابل پیش بینی از طریق پست الکترونیکی و پیام کوتاه؛

تهدات مشتری

1-5- مشتری حقوقی باید نماینده تام الاختیار خود جهت انجام معاملات را به منظور اخذ کد کاربری و رمز عبور استفاده از خدمات زیر ساخت دسترسی برخط بازار به عضو معرفی نموده و نباید هیچ گونه محدودیتی در حدود اختیارات نماینده برای انجام معامله پیش بینی نماید.


2-5- مشتری باید گواهینامه های معاملاتی صادره کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالایی ک قصد فروش آن هارا دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.

3-5- مشتری تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.

4-5- مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می نماید، جهت دریافت وجه ارایه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفا از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان پذیر می باشد.

5-5- مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را که از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار به سامانه معاملاتی ارسال می شود، در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.

6-5- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کد های دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی معین (حداکثر سه ماهه) می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری است.

7-5- مشتری مسئولیت تبلیغات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری مرتبط با دسترسی برخط بازار کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا را بر عهده می گیرد.

8-5- در صورتی که مشتری طی 90 روز متوالی از طریق حساب کاربری خود معامله ای انجام ندهد عضو دسترسی مشتری را غیر فعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می باشد.

9-5- مشتری متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاری و نرم افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزار های ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به سامانه، رعایت نماید.

10-5- مشتری متعهد می گردد شناسه کاربری و رمز عبور خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار نداده یا زیر ساخت دسترسی برخط بازار را به وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

11-5- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

12-5- مشتری متعهد می گردد قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط را رعایت نماید.

13-5- مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.

14-5- مشتری مسئول کنترل حساب های خود بوده و موارد زیر را فورا از طریق بستر زیرساخت دسترسی برخط بازار به عضو اطلاع می دهد؛

 • هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره یا شماره حساب های مشتری و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 • هرگونه عدم دریافت تاییدیه ثبت سفارش؛
 • دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 • هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی ها یا اطلاعات سفارشات و معاملات.

15-5- مشتری مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیر ساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداری تجاری یا غیر تجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

16-5- مشتری اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه در خصوص استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.

17-5- مشتری اختیارات، اطلاعات و دسترسی های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیر ساخت برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارایه می نماید.

18-5- در صورت تعلیق یا محرومیت عضو، مشتری موظف است ظرف یک هفته نسبت به انتقال موقعیت های تعهدی باز خود به سایر اعضا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مشتری ظرف مهلت زمانی فوق، عضو راسا نسبت به انتقال موقعیت های تعهدی باز به سایر اعضا اقدام خواهد نمود.

حدود مسئولیت طرفین

1-6 مسئولیت استفاده و حفاظت از شناسه سخت افزاری، رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می گیرد برعهده مشتری می باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

2-6 عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و وظایف و بدون تقصیر وی رخ می دهد، نمی باشد.

3-6 در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود.

4-6 انعقاد این قرارداد به منظور ارایه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می باشد و شامل ارایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

5-6 عضو مسئولیتی در قبال سود یا زیان انجام معاملات برخط توسط مشتری، ندارد.

قابلیت استناد داده پیام ها

داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصلاح می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها، اطلاعات مندرج در زیر ساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع است.

حل اختلاف

باتوجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیمابین، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 صورت می گیرد.

تغییر قرارداد

این قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدنی در 9 ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

تمام مفاد مندرج در قرارداد را مطالعه نموده و قبول دارم.