دژپسند مطرح کرد؛ امکان ارائه سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد