شماره حساب ها

 

شماره حساب ها

برای انجام معاملات بازار بورس اوراق بهادار ایران می توانید وجوه خود را به یکی از حسابهای کارگزاری بانک صادرات ایران به شرح زیر واریز نمایید.

سپهر صادرات

 • شماره حساب: 0100890021006
 • شعبه: احمد قصیر
 • کد شعبه: 1365

سیبا ملی

 • شماره حساب: ۰۱۰۲۷۸۹۹۶۶۰۰۹
 • شعبه: بورس اوراق بهادار
 • کد شعبه: 695

سامان

 • شماره حساب: ۸۰۲۴۰۹۶۶۴۶۰۱
 • شعبه: مرکزی
 • کد شعبه: 803

پارسیان

 • شماره حساب: ۰۱۰۰۱۰۷۹۰۲۰۰۸
 • شعبه:آرژانتین
 • کد شعبه: 133

اقتصاد نوین

 • شماره حساب: ۱۷۰۲۳۷۵۳۷۵۰۱
 • شعبه:آرژانتین
 • کد شعبه: 170