آگهی استخدام

          این شرکت جهت تکمیل نیروی انسانی خود برای مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند رزومه خود را به نشانی الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

 

ردیف

شـــغل

تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

شرایط احراز شغل

سن

جنسیت

حداقل مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

حداقل معدل

حداقل سابقه کار در شرکت های کارگزاری

1

کارشناس صندوق سرمایه گذاری

2

حداقل 25 سال

مرد

کارشناسی

حسابداری

15

دو سال

2

کارشناس حسابداری

1

حداقل 25 سال

مرد

کارشناسی

حسابداری

15

دو سال

3

رئیس دفتر مدیرعامل

1

حداقل 25 سال

مرد

کارشناسی

مدیریت

15

سه سال

جمع

4

 

نشانی پست الکترونیکی جهت ارسال رزومه

cv@saderatbourse.com

Top