آخرين بروزرساني : ١١/٠٦/١٣٩٣ ساعت : ١١:٠٠
   
شاخص كل  ٧٢,٣٤٦    ٦.٥      شاخص كل تالاراصلي  ٥٣,٢٤٣    -١٠.٦       شاخص كل تالارفرعي  ١٤٢,٦٦٠    ١٠٨.٤      ٥٠ شركت فعالتر(wax)  ٣,٠٣٥    -١.٩       شاخص صنعت  ٦١,٢٤٩    -١٠.٣       شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت   ١٣٨,٨٠٨    ٢٥٨.٢      واسطه گريهاي مالي  ١٣١,٤٩٤    ٢٢٠.٧      
پست بانك ايران  ١,٣٦٩    ٣٠٦        صنعتی آبگینه  ٦٥٦    ١٢٠        اختیار ملی مس ٣١٠  ١٤٣    ١٧        اختیار مخابرات ٣١٠  ١٩١    ١٧        بیمه کوثر  ١,٦٥٠    ١٠٠        نیرو سرمایه  ١,٨٦٤    ٩٠        شرکت افرانت(سهامی عام)(تقدم)  ٤,٠٨٨    ١٩٦        صنعتي مينو  ١٨,١٢١    ٨٦٣        مسكن زاينده رود  ٣,٢٥٥    ١٥٥        غذايي مينو  ٦,٧٦٨    ٣٢٢        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
پست بانك ايران ١,٣٦٩
٣٠٦ ٢٨.٧٩
صنعتی آبگینه ٦٥٦
١٢٠ ٢٢.٣٩
اختیار ملی مس 310 ١٤٣
١٧ ١٣.٤٩
اختیار مخابرات 310 ١٩١
١٧ ٩.٧٧
بیمه کوثر ١,٦٥٠
١٠٠ ٦.٤٥
نیرو سرمایه ١,٨٦٤
٩٠ ٥.٠٧
شرکت افرانت(سهامی عام)... ٤,٠٨٨
١٩٦ ٥.٠٤
صنعتي مينو ١٨,١٢١
٨٦٣ ٥
مسكن زاينده رود ٣,٢٥٥
١٥٥ ٥
غذايي مينو ٦,٧٦٨
٣٢٢ ٥
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش: ٧٢,٣٤٦.٣       تغييرات:  ٦.٥
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • تحليل ها و مقالات
 • گزارشات روزانه بازار
دسترسی سریع
ورود اعضاء
 
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٥٤٠ (١٥)
دلار آمريكا ٢,٦٦١ ٠
يورو ٣,٤٩٢ ٠
ريال عربستان ٧٠٩ ٠
پوند ٤,٤١٣ (٤)
درهم امارات ٧٢٤ ٠
دلار كانادا ٢,٤٤٣ (٥)
 
سكه
يك بهار آزادي ٩٤٩,٥٠٠ ٥٠٠
نيم بهار آزادي ٤٧٦,٠٠٠ (١,٠٠٠)
طرح جديد ٩٤٩,٥٠٠ ٥٠٠
ربع سكه ٢٦٧,٠٠٠ (١,٠٠٠)
 
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٨١ (٥)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٣٥٠ (٩)
آلومينيوم ٢,١٠٥ ٤٥
مس ٦,٩٦٦ (٢٩)
قلع ٢١,٧٠٠ (١٥٠)
سرب ٢,٢٣٠ (٢٩)
نيكل ١٨,٦٦٠ ٢٠٥