آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٣ ساعت : ١٣:٤٥
   
شاخص كل  ٧٥,٩٨٠    ٢٤٥.٣      شاخص كل تالاراصلي  ٥٦,٩٣٠    ١٣٤.٤      شاخص كل تالارفرعي  ١٤٣,٥٨٣    ٧٢٦.٦      ٥٠ شركت فعالتر(wax)  ٣,١٩٦    ١١.٤      شاخص صنعت  ٦٣,٥١٨    ٢٣٦.٢      شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت   ١٣٨,٢٨٨    ٦٥٠.٧      واسطه گريهاي مالي  ١٤٨,٨١٢    ٧٤.٧      
کود شيميائی اوره لردگان  ٢,٠٥٠    ٢٤١        کارکنان بانک  ١,٨٨٠    ١٦٤        بانك كارآفرين(تقدم)  ١,٨٠٠    ١٤٠        سیمان سبزوار  ١,٥٩١    ٩٠        تکادو  ٢,٩٤٦    ١٦٢        سیمان مجد خواف  ١,١٥٤    ٦٢        تسهيلات مسكن خرداد ٩١  ٧١٧,٤٥٥    ٣٥,٢٢٨        تسهيلات مسكن اسفند ٩٢  ٧٢٣,٤١٨    ٣٥,٤٩٦        تسهيلات مسكن دی ٩٠  ٧١٢,٧٣٣    ٣٤,٩٠٦        تسهيلات مسكن تیر ٩١  ٧١٩,٤١٥    ٣٥,١٣٢        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کود شيميائی اوره لردگان ٢,٠٥٠
٢٤١ ١٣.٣٢
کارکنان بانک ١,٨٨٠
١٦٤ ٩.٥٦
بانك كارآفرين(تقدم) ١,٨٠٠
١٤٠ ٨.٤٣
سیمان سبزوار ١,٥٩١
٩٠ ٦
تکادو ٢,٩٤٦
١٦٢ ٥.٨٢
سیمان مجد خواف ١,١٥٤
٦٢ ٥.٦٨
تسهيلات مسكن خرداد 91 ٧١٧,٤٥٥
٣٥,٢٢٨ ٥.١٦
تسهيلات مسكن اسفند 92 ٧٢٣,٤١٨
٣٥,٤٩٦ ٥.١٦
تسهيلات مسكن دی 90 ٧١٢,٧٣٣
٣٤,٩٠٦ ٥.١٥
تسهيلات مسكن تیر 91 ٧١٩,٤١٥
٣٥,١٣٢ ٥.١٣
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش: ٧٥,٩٨٠.٥       تغييرات:  ٢٤٥.٣
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • تحليل ها و مقالات
 • گزارشات روزانه بازار
دسترسی سریع
ورود اعضاء
 
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٤٨٥ (١)
دلار آمريكا ٢,٥٥١ ٠
يورو ٣,٥٢٠ (٣)
ريال عربستان ٦٨٠ ١
پوند ٤,٢٥٨ (٢٦)
درهم امارات ٦٩٤ (٦,٢٥٢)
دلار كانادا ٢,٣١٥ ١
 
سكه
يك بهار آزادي ٩٩١,٥٠٠ ٩,٥٠٠
نيم بهار آزادي ٥٣٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠
طرح جديد ٩٩٠,٥٠٠ ٧,٠٠٠
ربع سكه ٣١٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠
 
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢٨٤ (٣)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٠٦٧ ١٠
آلومينيوم ١٨٩ (١,٦٩٦)
مس ٢,١٣٣ (٤,٤٩٨)
قلع ٢,٣٦٧ (٢٠,٩٥٣)
سرب ٢,١٣٣ ١٢
نيكل ١٨,٢٣٠ ٢٤٥