گواهی نامه های کسب شده توسط شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

گواهینامه های سازمانى

تکیه بر کیفیت ارائه خدمات یکی از مهم‌ترین اهداف شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران بوده است. بدین منظور این کارگزاری از ابتدای تأسیس در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات خود تا کنون توانسته است گواهینامه‌های زیر را دریافت نماید:

استاندارد2008: ISO9001

استاندارد ISO9001  بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است که درسال‌های متمادی پس از تدوین آن، با توجه به نیازسنجی‌ها و بررسی‌های مختلف، دستخوش ویرایش‌های مختلف شده است.

بر اساس قوانین و قواعد حاکم بر این استاندارد، در صورتی که سازمان یاشرکتی موفق به کسب گواهینامه این استاندارد شود، خود به خود از مزایای برقراری این استاندارد برعملکردهای خود بهره می‌گیرد

مزایای این استاندارد شامل:

-برقراری حس اطمینان در میان مشتریان

-کنترل بیشتر و منضبط بر فرآیندهای سازمان

-ارتقا روابط درون سازمانی

-اصلاح خطاها و پیشگیری آنها

-افزایش بهره‌وری سیستم

-شناخت مسیرهای ممکن برای بهبود فرآیندها

-جلوگیری از چند باره کاری‌ها و اتلاف زمان و هزینه

-رضایت مشتری و کاهش شکایات و ... می‌باشد.

 استاندارد2004: 10002ISO

استاندارد 10002ISO شامل راهنمایی و کنترل شکایات مربوط به ارائه خدمات و محصولات مشتری و وفاداری آن با حل  و فصل شکایات به طور مؤثر و کارآمد کمک کند.هدف از تدوین و انتشار این استاندارد بین‌المللی ارائه راهنمایی‌هایی در موردفرآیند رسیدگی به شکایات مرتبط با خدمات سازمان از جمله برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا،نگهداری و بهبود این فرآیند است.

استاندارد S5

هدف اصلی استاندارد S5 بهسازی فرآیندهای سازمان و حذف اتلاف‌ها می‌باشد. از اینرو این سیستم یکی از مهم‌ترین ارکان دستیابی بهبود مستمر در شرکت‌ها نیز می‌باشد. S5 فضایی مناسب، بهره‌ور،فعال، زیبا، شاد و ایمن در محیط کار ایجاد می‌نماید. 
Top