راهنمای خرید اعتباری

 شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران در راستای ارایه هر چه بهتر خدمات خود به مشتریان محترم معاملات بر خط، طرحی جهت تخصیص اعتبار خرید سهام طبق دستورالعمل خرید اعتباری سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرا گذاشته است. بر اساس این طرح، مشتریان بر خط این شرکت کارگزاری می توانند از لحظه اخذ کاربری معاملات بر خط خود معادل 60 درصد از ارزش روز سهام بورسی و بازار اول فرابورس و 90 درصد از ارزش روز اوراق مشارکت آن بخش ازپرتفوی خود که این شرکت کارگزاری ناظر آن می باشد، با ارایه فرم درخواست اعتبارخرید و قرارداد مربوطه به همکاران در واحد پذیرش نسبت به اخذ اعتبار خرید سهام اقدام نمایند.

 

مراحل تخصیص اعتبار خرید سهام به شرح ذیل می باشد: 

  1. مراجعه حضوری به یکی از شعب یا نمایندگی های کارگزاری بانک صادرات ایران

  2. اخذ حساب کاربری معاملات برخط کارگزاری بانک صادرات ایران

  3.  تغییر ناظر دارائی های مشتری

  4. تکمیل فرم درخواست دریافت اعتبار خرید سهام

  5.  بررسی شرایط مشتری جهت تخصیص اعتبار

  6.  عقد قرارداد تخصیص اعتبار

  7. فریز نمودن دارایی اوراق بهادار مشتری به عنوان وثیقه اعتبار دریافتی

  8. تخصیص اعتبار خرید سهام

شایان ذکر است تخصیص اعتبار به مشتریان به صورت ماهانه بوده و مبلغ آن متناسب با تغییرات دارائی های مشتری طبق دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تغییر می باشد.

«دانلود فرم درخواست دريافت اعتبار خريداوراق بهادار»

«دانلود قرارداد خرید اعتباری»

«درخواست افزایش اعتبار»

«توافق نامه کنترل خرید اعتباری حقیقی»


Top