برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران درجهت نیل به اهداف خود از جمله کمک به گسترش و بسط بازار سرمایه همگام با شرکت‌های دانش محور و پیشرو در دنیای تجارت، با بهره‌ گیری از مدیران وتحلیل‌ گران با تجربه و خبره در بازار سرمایه، اقدام به دایر نمودن بخش برنامه‌ ریزی و مطالعات اقتصادی نموده است.

وظایف واحد برنامه‌ریزی

-برنامه‌ ریزی و سیاست‌ گذاری در جهت ارتقاء بهره‌ وری و کارایی سرمایه انسانی شرکت

-بررسی و ارائه راه‌ کارهای اقتصادی مرتبط با بازار در جهت افزایش سهم از بازار

-بررسی و آسیب‌ شناسی صنایع و شرکت‌ها و ارائه راه‌ کارهای برون رفت از آن

-برنامه‌ ریزی اقتصادی

-بررسی بازارهای موازی و ارتباط آنها با یکدیگر

-تهیه گزارش‌های مدیریتی

-شناسایی ابزارهای نوین و ایجاد فضایی جهت استفاده از آنها در شرکت

-ترجمه و تألیف کتب ومقالات مرتبط

Top