تأمین مالى

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران با دارا بودن مجوزهای مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بهادار بورس و فرابورس ایران خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

-ارائه خدمات به منظور پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی و همچنین شرکت‌های موضوع خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

-انجام خدمات مربوط به عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سوم بدون نیاز به پذیرش

-انجام کلیه خدمات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی

-انجام کلیه خدمات مربوط به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و انواع ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله صکوک

-خدمات ارزیابی طرح‌ها

-انجام مطالعات مالی و اقتصادی مربوط به طرح‌ها، انجام معاملات امکان سنجی و تهیه گزارش توجیهی (FS) و برنامه کسب و کار (BP)

-انجام تحقیقات مربوط به صنایع مختلف

-تهیه هر نوع گزارش و مستندات مالی لازم برای ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله ارزشیابی دارایی و مطالعه بازار

شرکت‌هایی که از طریق این کارگزاری در بورس تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند:

-بانک صادرات ایران

-شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

-شرکت توسعه بین‌المللی ساختمان

-شرکت سیمان سپاهان

-شرکت سیمان شرق

-شرکت لیزینگ خودرو غدیر

-سیمان کردستان

-شرکت آبگینه

-توسعه صنایع بهشهر

-سیمان هرمزگان

-اوراق مشارکت ایران‌خودرو

-سیمان اردبیل

-سیمان تبریز

-سیمان خزر

-شرکت موتوژن

-سیمان دشتستان

-سینا دارو

-بانک سرمایه

-شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

-شرکت پتروشیمی پردیس

-شرکت پتروشیمی زاگرس

-شرکت فولاد آلیاژ ایران

- شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن

-شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

-شرکت آ اس پ

-گروه نفت و گاز پارسیان

و ...

Top