صندوق‌های سرمایه‌گذاری
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صندوق سرمایه‌گذاری اینگونه تعریف شده است: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌ گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات به عنوان یکی از سه صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک اولیه تأسیس شده در بازار سرمایه، از پیشگامان این رویکرد نوین سرمایه‌ گذاری بوده است و همواره در طول مدت فعالیت خود با بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ایی بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌ گذاران خود نموده است.

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات نیز از دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ تحت مدیریت شرکت می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی گنجینه سپهر صادرات نیز در راستایی حمایت وبازارسازی و بازارگردانی سهام بانک صادرات ایران در بازار بورس تحت مدیریت شرکت تأسیس و فعالیت می‌نماید.

طی دو دهه گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از استقبال قابل توجهی در بین سرمایه‌گذاران برخوردار شده‌اند. در همین راستا در سرتاسر جهان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل‌هاو روش‌های مختلف و به عنوان ابزاری مفید و کارآمد برای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شکل گرفته‌اند.

بازارمالی کشور عزیزمان نیز از این قاعده دور نمانده و در حال حاضر صندوق‌های متعددی دربازار سرمایه ایران فعالیت می‌نماید.

Top