مشخصات کارکنانی که به فعالیت سبد گردانی اختصاص دارند

مشخصات کارکنانی که به فعالیت سبد گردانی اختصاص دارند:

ردیف

نام و نام‌خانوادگي نماینده مجوز

 

تحصیلات

 

 

سمت

گواهي‌نامه حرفه‌اي بازار سرمايه

عنوان گواهي‌نامه

تاريخ اخذ

1

علی جابری زاده

 


کارشناسی ارشد MBA

مدیر سبد

اصول مقدماتی

معامله گری اوراق تامین مالی

معامله گري ابزار مشتقه

تحلیلگری

مدیریت سبد

1390

1390

1391

1391

1393

2

علی اصولیان

 

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی


 


تحلیلگر

اصول مقدماتی

معامله گری اوراق تامین مالی

معامله گری ابزار مشتقه

کارشناسی عرضه و پذیرش

تحلیلگری

1390

1392

1392

1393

1394

3

سيد مرتضي اعتمادي

کارشناسی حسابداری

حسابدار

-

-

4

رضا وزيري نطنزي

کارشناسی حقوق

بایگان

-

-

Top