معرفی سبدگردانی

در راستای اجرای ماده ٢٩ دستورالعمل سبدگردانی مصوب ١٣٨٩/٠٨/٢٩ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر را به اطلاع می رساند:

 بند١- نام، نوع شخصيت حقوقي، مشخصات ثبتي، مبلغ سرمايه ي پرداخت شده

نام شرکت

نوع شرکت

نوع نهاد مالی

اطلاعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

اطلاعات ثبت نزد سازمان

مبلغ سرمایه‌ی ثبت و پرداخت شده

( میلیون ریال)

شماره‌ ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

کارگزاری بانک صادرات ایران     

سهامی خاص

کارگزار

١٠٢٥٧٨

١٣٧٢/١١/١٢

تهران

١٠٧١٤

١٣٨٨/٠٣/٠٤

۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

بند ٢- مشخصات و سوابق حرفه اي و تحصيلي  مشاوران، تحليل گران كارشناسان و نمايندگان سبدگردان:

مشخصات کارکنانی که به فعالیت سبد گردانی اختصاص دارند:

ردیف

نام و نام‌خانوادگي نماینده مجوز

تحصیلات

سمت

گواهي‌نامه حرفه‌اي بازار سرمايه

عنوان گواهي‌نامه

تاريخ اخذ

1

علی جابری زاده


کارشناسی ارشد MBA

مدیر سبد

اصول مقدماتی

معامله گری اوراق تامین مالی

معاملهگري ابزار مشتقه

تحلیلگری

مدیریت سبد

1390

1390

1391

1391

1393

2

----


 

 

3

سيد مرتضي اعتمادي

کارشناسی حسابداری

حسابدار

-

-

4

رضا وزيري نطنزي

کارشناسی حقوق

بایگان

-

-

 

بند 3- خدمات قابل ارايه توسط سبدگردان و شرايط، حدود مسئوليت و كارمزد هر يك از اين خدمات و نحوه ي محاسبه ي اين كارمزدها:

کارگزاري بانک صادارات ایران مجوز هاي جدول زیر را اخذ نموده و در این راستا فعالیت می نماید:

ردیف

نام مجوز

مجوز دارد

مجوز ندارد

درصورتی‌که کارگزاری مجوز دارد یا متقاضی تمدید می‌باشد، شماره و تاریخ دریافت مجوز ذکر گردد

شماره

تاریخ

1

بورس اوراق بهادار

دارد


10714

4/3/1388

2

مجوز فرابورس

دارد


49707/121

2/7/1387

3

محصولات فلزی

دارد


29412/121

24/11/1386

4

فرآورده­های نفت و پتروشیمی

دارد


1758/1048

14/9/1388

5

محصولات کشاورزی

دارد


221244/121

24/2/1392

6

معاملات آتی در بورس اوراق بهادار


ندارد7

معاملات آتی در بورس کالا

دارد


178632/121

25/2/1391

8

مجوز سبدگردانی


ندارد9

مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق‌بهادار یا فرابورس

دارد


158648/121

21/8/1390

10

مجوز مشاور پذیرش در بورس کالا

دارد


158648/121

21/8/1390

11

مجوز مشاورعرضه اوراق بهادار

دارد


107394/121

4/3/1389

12

مجوز مشاور سرمایه­ گذاری


ندارد13

مجوز صندوق سرمایه­ گذاری

دارد


31527/121

11/1/1387

14

مجوز بورس انرژی

دارد


725/1138

31/2/1392

میزان کارمزد مطابق مقررات و مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقده با مشتریان محاسبه می گردد.

بند4- عناوین خدماتی كه سبدگردان طی پنج سال گذشته از هر یك به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج درصد كل درآمد ارائه ی خدمات را كسب نموده است به تفكیك هر سال و ذكر درصد مربوطه؛

درآمد شرکت کارگزاری بانک صادرات طی سال های فعالیت خود از بخش خدمات کارگزاری و کارمزدهای آن بوده است.

بند5- نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای كه سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد؛

ü    کليه اوراق بهاداري كه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران پذيرفته شده اند

ü    اوراق مشاركت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهاداري كه مجوز انتشار از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده اند

ü    گواهي هاي سپردة منتشره توسط بانك ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ü    هر نوع سپرده گذاري نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 

بند 6- بازدهي سبدگردان كه مطابق پيوست شمارة 8 اين دستورالعمل محاسبه مي شود، از ابتداي تأسيس

سبدگردان يا ظرف پنج سال گذشته هركدام كمتر باشد، براي دوره هاي روزانه، هفتگي، ماهانه، سه ماهه، شش

ماهه، نه ماهه و سالانه حداكثر پنج روز كاري پس از پايان هر دوره

در یافت مجوز سبدگردانی کارگزاري بانک صادرات ایران مطابق دستورالعمل مصوب29/08/1389 هیئت محترم مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در حال انجام می باشد.

بند7- روش هایی كه سبدگردان برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام مشتریان، مورداستفاده قرار می دهد تا حدی كه منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛

درشرکت کارگزاری بانک صادرات ایران تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش­ های حرفه­ ای و رایج ارزش­ گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد.بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن­ها با روش­ های مزبور، پایه محکم وابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می­ رسد.

ازتحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت­ ها و شاخص ­ها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام­ ها و صنایع استفاده می­شود. روش‌های ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری عبارتند مدل­های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)،مدل­های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش­های نسبی (P/E )بر اساس EPS کارشناسی می­باشد.

بند8- منابع مهم اطلاعاتی كه سبدگردان برای كسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متكی است؛

www.seo.ir

www.codal.ir

www.irbourse.com

www.irfarabourse.com

www.ime.co.ir

www.sena.ir

www.lme.com

بند9- تضاد منافعی كه ممكن است به دلیل ارائه ی خدمات مختلف بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و كاركنان وی با مشتریان بوجود آید و راه های كنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛

مطابقماده 14دستورالعمل سبدگرداني درصورتي كه تضاد منافع ميانسبدگردان و مشتري بوجود آيد، اولويت با منافع مشتري مي باشد.

درصورتيكه سبدگرداني يا كاركنان وي ذينفع باشند، مطابق ماده 27دستورالعمل سبدگرداني گزارش آن راافشا مي نمايند.

بند10- هر گونه رابطه ی تجاری اساسی كه سبدگردان با دیگران دارد و با خدمات سبدگردانی و سایر خدماتی كه سبدگردان ارائه می دهد در تضاد است )نظیر توافق با یك یا چند كارگزار برای انجام معاملات اوراقبهادار به نام مشتریان از طریق آنها(؛

شركت كارگزاري بانک صادرات،بعنوان سبدگردان و كارگزاري بصورت توامان فعاليت مي نمايند.

بند11- هر گونه منافعی كه به استثناء كارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه ی سبدگردانی، نصیب سبدگردان می شود )نظیر دریافت بخشی از كارمزد كارگزاری از شركت كارگزاری كه واسطه ی معاملات مشتریان سبدگردان می شود(؛

شركت كارگزاري بانک صادرات، بعنوان سبدگردان وكارگزاري بصورت توامان فعاليت مي نمايند.

بند12- هرگونه منافعی كه ارائه ی خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت سبدگردان، بوجود می آورد؛

منافع حاصل به سبدگردان تعلق دارد و اشخاص ثالث ذينفع نمي باشند.

بند13- بندهای 1،2 و 3 از اطلاعاتی كه در اجراي مادة 27 بايد در اختيار مشتريان قرارداده شود و به هنگام سازي آن

مطابق مقررات افشا خواهد شد.

بند 14- هرگونه سمت يا شغلي كه هر يك از اعضاي هيأت مديره، مشاوران، تحليل گران، كارشناسان يا نمايندگان -سبدگردان در ساير شركت ها و اشخاص حقوقي، پذيرفته يا به آن اشتغال دارند اعم از تمام وقت، نيمه وقت يا پاره وقت

کلیه افراد معرفی شده مربوط به مجوز سبدگردانی بصورت تمام وقت در شرکت کارگزاري بانک صادرات ایران مشغول به کار می باشند.

بند 15- نشاني و تلفن دفتر مركزي و هر يك از شعب يا نمايندگيها و مشخصات مسئولين هر شعبه يا نمايندگي

این اطلاعات در تارنمای شرکت بهروز می باشد.

بند 16- هر گونه اطلاعات ديگري كه طبق مصوبات سازمان ضروري باشد

Top