مراحل افتتاح حساب معاملات برخط (حضوری)
هر متقاضی بایستی برای افتتاح حساب نزد شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران، مراحلی را طی نماید. این مراحل شامل احراز هویت، ارائه مدارک شناسایی، انجام مصاحبه و آزمون و تکمیل فرم قرارداد استفاده از خدمات معاملات آنلاین می‌باشد.

متقاضیان برای افتتاح حساب و دریافت این خدمات می توانند بصورت حضوری به یکی از نمایندگی های این شرکت مراجعه کنند،جزئیات روش افتتاح حساب بدین شرح می باشد:

1.       دریافت فرم ها و تکمیل آنها

2.       ارائه مدارک هویتی به نماینده شرکت کارگزاری بانک صادرات  و احراز هویت متقاضی.مدارک مورد نیاز عبارتند از:-        شناسنامه-        کارت ملی-        مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

3.       تعیین زمان آزمون افتتاح حساب. هدف از انجام این آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای متقاضی برای دریافت حساب معاملات برخط است. این آزمون مطابق با مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از متقاضی گرفته می شود.

4.       پس از انجام آزمون،نتیجه قبولی به استحضار متقاضی می رسد. سپس متقاضی جهت امضای قرارداد و تعهد نامه به کارگزاری فرا خوانده می شود.

5.       پس از تکمیل قرار داد، شرکت کارگزاری بانک صادرات  دسترسی وی را به سامانه معاملات برخط فراهم می کند.

Top