قوانین و مقررات معاملات برخط

برای انجام دادن درست هر کاری لازم است علاوه بر آشنایی با نحوه انجام آن اشراف بر قوانین و مقررات حاکم نیز وجود داشته باشد. معاملات آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیست و آشنایی با مقررات حاکم بر آن از جمله الزامات شروع داد و ستد به صورت آنلاین می‌باشد. لذا در این بخش قوانین و مقررات مرتبط به معاملات آنلاین آمده است:

- دستورالعمل اجرایی سفار ش‌های الکترونیکی اوراق بهادار در بورس

- دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

- بخشنامه نحوه اجرای ماده 7 دستور العمل اجرایی معاملات برخط

- محدودیت‌های موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

Top